TORKRET

Nástřik suché betonové směsi je určen k vyztužování důlních děl, vodních děl a na inženýrských stavbách, k provádění opravárenských prací ve stavebnictví, železničním stavitelství. Stříkání žárobetonových směsí je určeno k provádění nástřiků vyzdívek pecí, kotlů, koksovacích baterií za studena i za tepla v energetice a hutnictví.


    Stříkání je prováděno tzv. suchou cestou, kdy suchá betonová nebo žárobetonová směs je z násypky přiváděna do dávkovacího bubnu a odtud je tlačena vzduchem přes vyfukovač do dopravních hadic, až do stříkací pistole, kde dochází k vlhčení směsi. Tok materiálu je ze stříkací pistole plynulý s dostatečnou rychlostí pro zhutnění stříkané vrstvy.

    Suché betonové směsi se dodávají nejčastěji pytlované. Při objemnějších zakázkách je možné provádět nástřik z přistaveného sila.

Přednosti nástřiku suché betonové směsi – torkretu

-     Ztužuje a stabilizuje vysoce namáhané stavební části,
-     jedná se o monolitické spojení se základem,
-     zachování spojení a pevnosti bez použití bednění,
-     nabízí nové konstrukční možnosti tvarování,
-     zaručuje vysokou kvalitu a pevnost,
-     torkret je silný, robustní a trvalý.

 

 

 

 

O firmě

TORKRET

Fotogalerie torkret

Kontakt