O firmě

Naše firma působí na českém trhu od března 1991. Zakladatelem firmy je Ing. Josef Zárybnický, který v době před vznikem firmy pracoval v devadesátých letech ve vývojové skupině uranového průmyslu. Pracovní tým měl za úkol vývoj důlní mechanizace včetně strojů na stříkání suché betonové směsi – torkret, pro zabezpečení důlních děl při ražbě chodeb a tunelů.

    S několika zaměstnanci využil získané zkušenosti a začal působit pod hlavičkou své firmy v oblasti stavebnictví. Vlivem nárůstu pozdějších zakázek se firma začala více stabilizovat a na podzim roku 2008 byla transformována do společnosti JOMAINVEST s.r.o., která plynule navázala na činnosti zakladatele.

    Díky poptávce na trhu se firma zabývá drobnými stavebními pracemi, stavby rodinných domů, úpravy bytových jader, zateplení rodinných a menších bytových domů. Na podzim 2014 jsme rozšířili, na základě požadavků našich stálých zákazníků, stavební směr o montáže a pronájem lešení. I tady bychom nechtěli nic podcenit a spolupracujeme s významnými dodavateli lešení na našem trhu.

    Díky spolupráci máme veškeré zázemí nejen materiální, ale i administrativní s ohledem na aktuální legislativu. Lešení klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost, proto naši zaměstnanci pravidelně absolvují školení, abychom mohli nabídnout našim zákazníkům maximální servis a bezpečnost při práci a pohybu po lešení.

    Největší zkušenosti máme v oblasti stříkaných betonů – torkret. Za dobu působení na trhu jsme úspěšně dokončili mnoho stavebních zakázek. Dnes díky zkušenostem víme, že se dá úspěšně využít nástřik suché betonové směsi – torkret v mnoha oblastech stavebnictví zejména při sanacích. Reprofilovali a zpevňovali jsme mnoho opěrných zdí, oplocení, nosné zdi i příčky, stropy, klenby, vodní díla, jako například jezy, koryta potoků, řek a v neposlední řadě zpevňování hrází rybníků. Zkušenosti máme i s mosty a tunely. Protože i v této oblasti jde doba kupředu, je i pro nás nutné vzdělávat se a pracovat na inovaci.

    V současné době je běžné zakončit nástřik pohledovou povrchovou úpravou dle přání zákazníka. Od začátku roku 2015 jsme ve fázi rozvíjející se spolupráce s německým partnerem, kde se pohledový torkret posunul o další krok vpřed. Naší motivací je nabídnutí zákazníkům další velmi povedené pohledové řešení staveb. Metoda nástřiku do šablon s různými reliéfy a v několika barevných odstínech je patentována, tudíž je zaručena kvalita provedení a jednolitá soudržnost betonové směsi.

    Jsme přesvědčeni, že i v Čechách se najdou zákazníci, kteří si krásu spojenou s betonem nenechají ujít. Vše v porovnání s cenami obkladů a přidružených prací, mohou mít zákazníci z jednoho celku s maximální zaručenou pevností.

 

 

O firmě

TORKRET

Fotogalerie torkret

Kontakt